Det kan være ensomt at være nybagt mor, når først partneren er startet på arbejde igen.
Hver tredje mor føler sig ligefrem ensom.

Det viser en undersøgelse fra ”Bedre Barsel”, der blev fremlagt i oktober 2020.

Bedre Barsel har spurgt i alt 453 kvinder fra 18 år og opefter, der alle havde været mødre i mindst tre måneder.

Langt de fleste – 93 pct. – kom jævnligt i en mødregruppe og gik til andre sociale fællesskaber, men alligevel var en tredjedel – 31 pct. – ensomme.

Næsten halvdelen af de adspurgte kunne være interesserede i fælleskaber, hvor den mentale sundhed var i fokus, men kun en lille andel gjorde brug af sådanne tilbud.

Hele 89 pct.  kunne godt have tænkt sig mere fælles barsel med partneren end de 14 dage.

I forhold til at komme mere ud oplevede mange primært udfordringer i form af manglende overskud, besvær med at komme ud af døren med en baby, og at ingen veninder var på barselsorlov.

Generelt angav mange af kvinderne, at der ikke blev spurgt ret meget ind til deres sociale relationer af hverken jordemoder, sundhedsplejerske eller egen læge.

Hvad kan sådan et undersøgelsesresultat fortælle os?

Nok først og fremmest, at det kan være en udfordrende og ensom oplevelse, at blive mor, når man går alene sammen med sit barn og far er startet på arbejde.

En enkelt tur i mødregruppen om ugen kan ikke bøde på den følelse. Det, mødrene giver udtryk for, er, at det fortsat kan være svært at få taget initiativ til selv at komme afsted, når man skal have en lille én med sig, der har brug for at spise og sove og kan være urolig.

Når man ikke trives som mor, er det også fortsat tabubelagt at opsøge hjælp, fordi man derved viser omverden, at man ikke trives. Og hvor skal man i øvrigt tage hen, når alle andre man kender er på arbejde eller på studier?

Kunne ønske et nyt barselshus
I Aarhus havde man fra 2018 Barselshuset, der var et godt initiativ taget af Louise Nørmark og Kristine Bjerre til et mødested med både faglige og sociale muligheder for nybagte forældre på barsel og bl.a. også en fædre-på-barsel dag.

Her kunne man være sammen med andre på barsel, og der var åbent flere dage om ugen.
Men Barselshuset måtte desværre lukke i april 2021 pga. manglende støttemuligheder.
Man kunne virkelig ønske, at der igen blev mulighed for at have sådan et fysisk tilgængeligt tilbud.

En stor kontrast
Barselsperioden er for mange kvinder en stor kontrast til det liv de havde, før de blev gravide.
Mange havde formentlig en dagligdag med en genkendelig daglig struktur og opgaver, og der var et socialt og kollegialt liv omkring en, som man nu ikke har så let adgang til.

Så selvom man er glad for at være blevet mor, så savner man at tale med andre voksne mennesker, og man savner at kunne snakke og grine og også dele sorger og glæder med nogen.
Man savner også at tale med andre, der er i den samme situation og dermed kender til alle op- og nedturene.
Og at der er en accept af, at man ikke altid synes, det hele er så lyserødt.

Behov for fællesskaber
At hver tredje mor føler sig ensom er et klart signal om at der er behov for fælleskaber og social kontakt.

Det er også bekymrende i forhold til barnet. For en mor, der er ked af det og ikke har det godt, kommer også til at påvirke sit barn. Særligt hvis hun ikke tør opsøge hjælp, fordi det ikke er acceptabelt eller hun er bange for at sende et signal til andre om sin manglende trivsel.

Social isolation er ikke godt for nogen. Men i vores moderne samfund er det svært at få mulighed for at skabe mere fællesskab, fordi den grundlæggende samfundsstruktur har ændret sig.

Der er i undersøgelsen hele 89 pct. af forældrene, der drømmer om længere tid sammen med hinanden og deres nyfødte barn.

Her i foråret 2021 tales der en del politisk om, at flere mænd bør have længere barsel med deres børn, så de får en tættere kontakt med deres børn fra starten af, og det vil mange gerne støtte.

Men i virkeligheden ville det måske være bedre om forældre kunne få længere fælles barsel. Så ville de kunne opleve at blive en familie sammen og støtte hinanden igennem både de praktiske og følelsesmæssige opgaver, der især er der i starten. Begge forældre kan dermed få skabt en tryg og tæt tilknytning og relation med deres barn og øve sig i at være forældre.
Det vil også være den bedste ballast, man kan give barnet, og samtidig give det gode muligheder for en sund og positiv udvikling i de første år, vi ved har stor betydning.

Undersøgelsen, der er refereret til er en del af et større projekt ”En tidlig indsats for et bæredygtigt forældreskab” støttet af Nordea Fonden.
Hele undersøgelsen kan ses på Bedre Barsels hjemmeside.