Relationer mellem mennesker

Har du problemer med de nære relationer i din familie, dit parforhold, med venner eller på arbejde? Det vil ofte have stor indflydelse på din overordnede ro, glæde og trivsel.

En af grundstenene i mit arbejde som psykolog er min overbevisning om, at relationer til andre er altafgørende for, hvordan man trives. I samtalerne hos mig vil dine relationer derfor ofte være et område, vi vil fokusere på i forhold til de livsproblemer, du oplever. Samtalerne vil naturligvis altid tage udgangspunkt i det, du aktuelt oplever, er svært for dig.

Vi er fra naturens hånd skabt sociale og har behov for at være en del af en social gruppe. Og er dybt afhængige af, at vi fungerer i den aktuelle sammenhæng vi er i socialt, arbejdsmæssigt og familiemæssigt.

Det kan være du oplever vanskeligheder i det at være forældre, i dit parforhold eller med andre nære familierelationer.

Det er alle vigtige områder, der har stor betydning for den generelle glæde og trivsel i livet.

Ligesom trivsel på arbejdspladsen eller socialt med venner også er meget vigtigt. Blandt andet for at forebygge stress, ensomhed eller social isolation.

Fra helt små – nærvær og samvær

Fra vi er helt små har samvær og nærvær og udviklingen af tryghed og tillid til vores nærmeste været helt afgørende for, hvordan man senere forholder sig til og oplever de sociale og nære relationer privat, socialt og i et arbejdsliv.
Relationer til de nærmeste kan både være det mest stabile og lykkebringende vi har. Men modsat kan det også være noget, som vi skal kæmpe meget med og forsøge at finde fred med i store dele af vores liv. Nogle relationer er stabiliserende og støttende – andre kan være destruktive og så negative, at det kræver meget psykisk energi at være en del af.

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Kontakt mig