Faglig og arbejdsmæssig baggrund

Som selvstændig, praktiserende psykolog arbejder jeg med voksne, der er ramt at stress, angst og depression enten med arbejdsmæssig baggrund eller private belastninger.

Sideløbende arbejder jeg også stadig med de problematikker i mange forskellige sammenhænge, jeg som børnepsykolog har arbejdet med i mange år herunder fødselsreaktioner og fødselsdepression.

Jeg har arbejdet ti år som børnepsykolog på et somatisk hospital med for tidligt fødte børn og med børn og unge med kroniske sygdomme. Se CV.

Herefter har jeg arbejdet seks år i en kommune med terapeutisk familiebehandling og senere seks år inden for børnehandicapområdet.

Børnepsykolog i psykiatrien

Senest har jeg været 11 år i børnepsykiatrien. Jeg kender derfor også til de kriser og den sorg, som disse omstændigheder og funktionsnedsættelser kan medføre både hos børn og forældre.

Jeg har som særligt fokusområde haft gravide med psykisk sårbarhed og de helt små spædbørn 0-3 år. Her arbejdede jeg med behandling og forebyggelse af tilknytningsproblemer og relationen til barnet, når mor eller far havde det psykisk svært. Samt hjælp til at være forældre og finde en måde at håndtere det sammen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Kontakt mig