Faglig og arbejdsmæssig baggrund

Jeg har som psykolog og ikke mindst i arbejdet som børnepsykolog arbejdet med problematikker i mange forskellige sammenhænge. Jeg har erfaring med både psykiatriske og somatisk baserede vanskeligheder og udfordringer.

Jeg har arbejdet ti år som børnepsykolog på et somatisk hospital med for tidligt fødte børn og med børn og unge med kroniske sygdomme. Se CV.

Herefter har jeg arbejdet seks år i en kommune med terapeutisk familiebehandling og senere seks år inden for børnehandicapområdet.

Børnepsykolog i psykiatrien

Senest har jeg været 11 år i børnepsykiatrien. Jeg kender derfor også til de kriser og den sorg, som disse omstændigheder og funktionsnedsættelser kan medføre både hos børn og forældre.

Jeg har som særligt fokusområde haft gravide med psykisk sårbarhed og de helt små spædbørn 0-3 år. Her arbejdede jeg med behandling og forebyggelse af tilknytningsproblemer og relationen til barnet, når mor eller far havde det psykisk svært. Samt hjælp til at være forældre og finde en måde at håndtere det sammen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Kontakt mig