Se her: rådgivning til adoptivforældre og adopterede

Samtale med adoptivforældre og adopterede

Jeg tilbyder samtaler og rådgivning til både adoptivforældre og til adopterede. Som adoptivforældre er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke udfordringer det kan give, når man vælger adoption. Dermed bliver man forældre for et barn med en anden og ofte meget sårbar og traumatisk start på livet.
Der kan midt i den store glæde og lykke over at kunne få et barn opstå problemer og udfordringer i forbindelse med forældreskabet.
Adoptivbarnet har sine egne helt særlige udfordringer og vilkår, når det bliver omplantet til en helt ny familie. Barnet skal forsøge at skabe ny, tryg tilknytning og indgå i en verden, hvor man kan føle sig anderledes.

Har en fortid med sig

Det er derfor en vigtig del af opgaven som adoptivforældre at være opmærksom på, at barnet har en fortid med sig. En fortid, som den adopterede deler med de forældre, der var der i begyndelsen, men som af mange forskellige grunde valgte ikke selv at beholde deres barn.
Det vil spille en rolle – stor eller lille – og hvordan man tackler det, kan betyde meget for jer som forældre og familie og for barnets oplevelse af sig selv.
Barnet kan have egne følelsesmæssige eller kognitive udfordringer med sig. Det kan kræve en særlig forståelse eller indsats.
Jeg har selv adopteret mine to børn, der nu er voksne og er flyttet hjemmefra.

Har du/I som adoptivforældre eller adopteret brug for psykologisk støtte, råd og samtaler, så kontakt mig.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Kontakt mig