Noget af det vigtigste og sjoveste, man som forældre kan have sammen med sin baby, er det samspil, der opstår ved at være i nær kontakt. Der er mange måder at gøre det på f.eks. ved at snakke, synge, pusle, vugge, danse eller lignende.

Når det lille barn fødes, er det allerede udstyret med evnen til kommunikation.
Barnet har i nogen tid inden fødslen kunnet høre sin far og mors stemmer, og når man ser det lille barn lige efter fødslen, vil det ofte kigge efter lyden af forældrenes stemme og orientere sig mod lyden.

Et helt nyfødt barn kan imitere og forsøge at efterligne forældrenes mimik og lyde.

Mennesket er altså fra helt lille født som et socialt væsen. Barnets overlevelse afhænger af, at der hurtigt skabes kontakt og etableres et bånd af omsorg og kærlig kontakt til forældrene og særligt til mor, der er den, der sikrer, at madforsyningen også kommer i gang.

Men udover overlevelse, mad og omsorg er kommunikationen også det værktøj, der skaber en lang række af muligheder for indlæring og øvelse i rytmer, rutiner, genkendelighed, forventninger og følelsen af, at de behov, man har, bliver opdaget og opfyldt.

Derved formes også starten på grundlæggende tryghed og følelsen af omsorgsfuld betydning.

Barnets hjerne oplever gennem de mange gentagelser af rutiner, at der er en struktur, og at det kan signalere behov og blive forstået og hvile sig ind i en tryg forvisning om, at alt er godt. “Nogen oplever mig betydningsfuld og viser, at de holder af mig og passer på mig.”

Og hvis alle de basale behov opfyldes, bliver der også plads til udvikling og udbygning af alle de færdigheder, der ligger klar til at blive taget i brug.

Øjenkontakten, den begyndende brug af smil og mimik og opdagelsen af, at der kommer respons tilbage. I første omgang fra forældrene, senere fra bedsteforældre og andre i omgivelserne.

Følelsen af at blive forstået og udfordret med nye opdagelser, der hele tiden baner vej for nye færdigheder og ny kunnen.
Verden udvider sig og nysgerrigheden og den indbyggede lyst i barnet til at prøve nye ting betyder, at hjernens neurale forbindelser bruges og udvider sig til stadig nye forbindelser og muligheder.

Udvikler børns hjerner og kapacitet

De fleste forældre tænker ikke så meget over, at de på den måde er med til at udvikle deres børns hjerner og kapacitet.
At  de hver dag bidrager til nye opdagelser af f.eks. årsag/virkning, når barnet smider noget på gulvet og opdager, at det på magisk vis samles op af far og mor. Eller man vælter klodserne eller kaster bolden og får en gensidig leg i gang. Barnet holder øje med, hvad far og mor gør og efterligner dem.

Det er derfor, at samspillet, kontakten og det gensidige nærvær mellem forældre og børn er af så stor betydning.

Det danner selve grundlaget for, at vi udvikler os og lærer både om de sociale signaler mellem mennesker og om alle de relationer og sammenhænge, der former os som mennesker og lærer os nye færdigheder.

Men forudsætningen er, at der er en tryg og sikker havn at være barn i. Hvis der ikke er det, vil mange af barnets ressourcer og energi gå til at være på vagt og mærke efter, om der er uro eller ubalance i omgivelserne. Mange af de udviklingsmæssige milepæle kan derfor blive forsinkede eller der kan dannes mere ængstelige eller ubehagelige forventninger inde i barnet, der ikke helt tør stole på, at dets behov opdages og opfyldes. Barnet kan blive mere usikker på sin egen betydning. Er jeg vigtig for nogen? Er der nogen, der elsker mig og føler omsorg for mig?

Barnet vil derfor kunne møde verden med større usikkerhed og mangel på tiltro til, at de mennesker, man møder, vil en noget godt.

Det kan derfor være ret afgørende for vores syn på verden og de mennesker, vi møder i vores liv, hvordan vi i begyndelsen af vores liv har mødt de første og vigtigste relationer. Og det får derfor også betydning for de relationer, vi senere får i resten af vores voksne liv, når vi møder hinanden og bliver venner eller par.

Jeg har her neden under lagt links til nogle små videoer fra Youtube, der viser, hvordan det helt lille barn er i stand til at modtage og udtrykke sig i smil, mimik, øjenkontakt og kropssprog, når det mødes af en indfølende og kærlig voksen og selv er godt tilpas.

Link til 8 uger gl. baby og mor, der snakker

Link til baby og mor, der taler sammen

Link til video med baby og bedstemor

Link til baby og far

Mor synger for baby

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Kontakt mig